ЧСИ ДИМИТЪР БОЙЧЕВ

ЧСИ ДИМИТЪР БОЙЧЕВ

ул. Бачо Киро 6, ет. 1
Велико Търново,
България
25.6292689
43.0781527
UserLikes
Име: ЧСИ ДИМИТЪР БОЙЧЕВ
Адрес: Велико Търново, ул. Бачо Киро 6, ет. 1
Телефони: text to image
Факс: text to image
E-mail: text to image
Отрасъл: Юридически услуги
Дейност:

Частният съдебен изпълнител

Ключови думи: частният съдебен изпълнител, събира вземания, физически, юридически лица, публични вземания

ЧСИ ДИМИТЪР БОЙЧЕВ

За нас

ЧСИ ДИМИТЪР БОЙЧЕВ


Частният съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни и публични вземания, като има право да извършва следните основни действия:


• Да събира вземания на физически и юридически лица, а при възлагане от Държавата и публични вземания
• Да извършва въводи във владение, предаване на движими вещи, изпълнителни действия срещу длъжници, които са задължени да изпълнят определено действие
• Да налага допуснати от съда обезпечителни мерки – запор и възбрана
• По възлагане от пристъпилия към изпълнение заложен кредитор, да извършва предаване на заложеното имущество или извършването на продажба на същото
• Да извършва запечатване на помещения

 

Открийте ни в Google+