ПЛАМЕНОВ И ПАРТНЬОРИ

ПЛАМЕНОВ И ПАРТНЬОРИ

ул. Каварна 4-8, ет.4, ап.19
София,
България
23.2850702
42.679721
UserLikes
Име: ПЛАМЕНОВ И ПАРТНЬОРИ
Адрес: София, ул. Каварна 4-8, ет.4, ап.19
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://www.legalservices-bulgaria.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Юридически услуги
Дейност:

Юридически услуги, право

Ключови думи: юридически услуги, право, гражданско право, регистрация, пререгистрация

ПЛАМЕНОВ И ПАРТНЬОРИ

За нас

ПЛАМЕНОВ И ПАРТНЬОРИ

Услуги:
• Услугите, които предоставяме са в цялостта на гражданското право
• Регистрация и пререгистрация на дружества (фирми)
• Вписване промени по партидата на дружествата (фирмите)
• Изготвяне на договори
• Становища
• Защита при неизпълнение на задължения от длъжника
• Облигационно, вещно, търговско право
• Изпълнителни дела; заповедно производство
• Възможност за online услуги.
• Изготвянето на горепосочените документи може да бъде извършено и на английски език.
• Недвижими имоти
• Административно право
• Чуждестранни инвестиции
• Обществени поръчки
• Трудово право
 

Открийте ни в Google+